XII Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

W minioną niedzielę mieszkańcy Hyżnego oraz zaproszeni goście uczcili pamięć gen. Władysława Sikorskiego, uczestnicząc w uroczystościach na Skwerze jego imienia oraz biorąc udział w tradycyjnym rajdzie rowerowym. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło lokalną społeczność oraz ważnych przedstawicieli władz.

Uroczystości w Kościele Parafialnym i na Skwerze im. gen. Władysława Sikorskiego

W dniu 30 czerwca 2024 roku w Kościele Parafialnym w Hyżnem odbyła się uroczysta msza, podczas której mieszkańcy oraz zaproszeni goście uczcili rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego. Po zakończeniu nabożeństwa, w asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Hyżne, uczestnicy przeszli na Skwer im. gen. Władysława Sikorskiego. Na miejscu odśpiewano hymn państwowy oraz złożono wiązanki pod pomnikiem generała.

Podczas tych uroczystości Powiat Rzeszowski reprezentowali Starosta Rzeszowski dr Krzysztof Jarosz oraz Radny Powiatu Rzeszowskiego Antoni Ossoliński. Ponadto odczytano list od Senatora RP Józefa Jodłowskiego, skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia. Był to czas refleksji nad historią i dziedzictwem generała, który miał szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Rodzinne korzenie generała i ich znaczenie dla Hyżnego

Władysław Sikorski, którego imię nosi skwer w Hyżnem, był silnie związany z tą miejscowością. Spędził tu swoje dzieciństwo i młodość, co dokumentował w licznych zapiskach i kronikach. Jego postać jest nie tylko symbolem narodowej pamięci, ale również dumą lokalnej społeczności. Wspomnienia generała i jego bliskie więzi z Hyżnem stanowią ważny element lokalnej historii, który mieszkańcy pielęgnują z wielką starannością.

XXII Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Władysława Sikorskiego

Popołudniową część dnia wypełnił XXII Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Władysława Sikorskiego, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego. Rajd, organizowany już po raz dwudziesty drugi, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i przyciąga licznych uczestników.

W organizację rajdu zaangażowały się lokalne stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz licznych lokalnych społeczników. Trasa rajdu prowadziła przez malownicze zakątki gminy, ukazując jej piękno oraz nawiązując do miejsc związanych z generałem Sikorskim. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do wspólnego spędzenia czasu i uczczenia pamięci generała w sposób aktywny i integracyjny.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie